Slobody a práva veriaceho

10. septembra 2017

Čítaný text (List Rimanom 14): 1 Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. 2 Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. 3 Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto neje, kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš […]

K čomu nás evanjelium uschopňuje

18. júna 2017

Čítaný text (List Rimanom 12): 1 Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, […]

Telo – hriešna prirodzenosť

28. mája 2017

Čítaný text (List Rimanom 8): 1 A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. 2 Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. 3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a […]

Bohom adoptovaní

21. mája 2017

Čítaný text (List Rimanom 8:1-17): 1 A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. 2 Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. 3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a […]

Na koho sa podobáš

14. mája 2017

Čitaný text (List Rimanom 7): 1 Či neviete, bratia — veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon —, že zákon panuje nad človekom, kým žije? 2 Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi.3 A tak teda ak sa […]

Zákonníctvo v živote kresťana

30. apríla 2017

Symptómy zákonníckeho veriaceho (Gal. 3:1-3 – “Kto vás tak omámil?„) 1. Neschopnosť oddýchnuť si a zažívať pokoj s Bohom 2. Neschopnosť zažívať Božiu priazeň. Premietaš nespokojnosť ktorú pociťuješ od Boha na iných ľudí (deti, priateľov, kolegov) 3. Vyvyšovanie sa nad (alebo odsudzovanie) hriešnych ľudí 4. Posadnutosť dosahovaním alebo výkonom aby si získal Boží súhlas 5. Posadnutosť vonkajšou […]

Všetci za jedného, Jeden za všetkých

23. apríla 2017

Čítaný text (List Rimanom 5:12-21): 12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. 13 Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak niet zákona, hriech sa neráta.14 Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, […]

Viera v Božie zasľúbenia

2. apríla 2017

Čítaný text (List Rimanom 4): 1 Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho praotca podľa tela? 2 Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3 Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 4 Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa […]

Božia milosť

19. marca 2017

Čítaný text (List Rimanom 3:21-31): 21 Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, 22 a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: 23 Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, 24 ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,25 […]