Piata Mojžišova kniha 6:4-5:
4 Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný! 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Jeremiáš 29:11-13:
11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.

Evanjelium podľa Jána 10:27:
27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.

Evanjelium podľa Matúša 7:24:
24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

Pridaj komentár