Sme skupina mladých ľudí, rodín aj jednotlivcov, ktorí sa snažia žiť v cirkvi tak, ako aj vo svojom bežnom živote – moderne a zmysluplne. Milujeme Boha a ľudí a navzájom si pomáhame prechádzať životnými výzvami. A sme presvedčení, že Ježišove posolstvo vôbec nie je také zastarané, ako je často prezentované, ale že je rovnako aktuálne a inšpirujúce aj pre ľudí našej doby.

Jadrom našich nedeľných bohoslužieb je kázeň a oslava Boha prostredníctvom hudby. Kázeň je praktická a hudba ťa nenechá sedieť na stoličke. Je živá a hraná zo srdca. Ak by si však predsa mal/a chuť pri nej sedieť, je to v poriadku. Keďže je pre nás oveľa dôležitejšie, čo sa deje vo vnútri nás, vonkajšie veci nie sú na našich stretnutiach také podstatné.

Pravidelné stretnutia

Stretávame sa v nedeľu o 10:00 na adrese M.R.Štefánika 820/7 v Žiline.