Žalm 103:

1 Dávidov. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! 2 Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! 3 On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. 4 Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. 5 Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. 6 Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. 7 Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. 8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 9 Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. 10 Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. 11 Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. 12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. 13 Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 14 On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. 15 Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; 16 sotva ho vietor ovanie, už ho niet, prázdne miesto po ňom ostáva. 17 No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, 18 na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. 19 Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. 20 Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova! 21 Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu! 22 Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

 

Pridaj komentár