Zamknite ma, počujem hlasy

5. februára 2023

Piata Mojžišova kniha 6:4-5: 4 Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný! 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Jeremiáš 29:11-13: 11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a […]

Aké veci si pripomínať v novom roku

15. januára 2023

Žalm 103: 1 Dávidov. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! 2 Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! 3 On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. 4 Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. 5 Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. 6 Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva […]

Boj o tvoju myseľ pokračuje

8. januára 2023

Žalm 3: 1 Dávidov žalm. Keď utekal pred svojím synom Absolónom. 2 Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne. 3 Mnohí hovoria o mne: „Ani Boh mu nepomôže!“— Sela — 4 Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu. 5 Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu.— Sela — 6 Ľahnem si, zaspím a […]

Skutky apoštolov 21

27. februára 2022

Skutky apoštolov 20:22-25 22 A teraz, hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva, 23 len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. 24 Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej. 25 A […]

Skutky apoštolov 15 (2)

28. novembra 2021

Skutky apoštolov 15:36-41 36 Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: „Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo.“ 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek, 38 ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opustil a nešiel pracovať vedno s […]

Skutky apoštolov 12

31. októbra 2021

Skutky apoštolov 12: 1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi a robil im zle. 2 Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po […]

Bariéry

24. októbra 2021

Skutky apoštolov 11: 1 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. 2 Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3 a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4 Nato im Peter začal rozprávať rad radom: 5 Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení […]