Kniha sudcov – 2. kapitola

22. marca 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Jozua 23:6-14: 6 Buďte zmužilí, verne zachovávajte a plňte všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona; neodchyľujte sa od neho ani napravo, ani naľavo. 7 Nepomiešajte sa s národmi, ktoré ešte zostali medzi vami. Ani len nespomínajte mená ich bohov, neprisahajte na nich, neslúžte im ani sa im neklaňajte. 8 Pridržiavajte sa však […]

Kniha sudcov – Kompromisy

8. marca 2020

Jozua 23:9-13: 9 lebo Hospodin vyhnal spred vás veľké a mocné národy a dosiaľ pred vami nikto neobstál. 10 Jediný z vás ich bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám sľúbil. 11 Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. 12 Ak sa však odvrátite a budete sa pridŕžať zvyšku národov, ktoré ešte […]

Kniha sudcov – Úvod

1. marca 2020

Prvý verš knihy: Po Jozuovej smrti sa Izraeliti pýtali Hospodina: „Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaánčanom?“ Posledný verš knihy: V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo pokladal za správne.  

Čierne diery

23. februára 2020

Čítaný text: Marek 5:1-12: 1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Sotva vystúpil z člna, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a ani reťazami ho už nik nemohol spútať. 4 Často ho síce ľudia spútali okovami a reťazami, no on si reťaze postŕhal a okovy rozlámal. Nik nemal silu skrotiť […]

Ohliadnutie sa do minulosti

26. januára 2020

Žalm 48: 1 Pieseň. Žalm Korachovcov. 2 Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. 3 Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého Kráľa. 4 Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. 5 Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, 6 no keď sa rozhliadli, užasli a v zmätku zutekali. 7 Tam sa ich […]

Život v Božom kráľovstve

12. januára 2020

2. List Korinťanom 3:18: 18 Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch. 1. List Jánov 2:6: 6 Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. 1. […]

Povzbudenie

15. decembra 2019

List Rimanom 15:1-6: 1 My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. 3 Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa. 4 Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám […]

Stráv čas s Bohom

8. decembra 2019

Evanjelium podľa Jána 5:19-20 19 Ježiš im povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. Evanjelium podľa Lukáša 5:16 16 On sa však utiahol na osamelé miesto […]