Symptómy zákonníckeho veriaceho
(Gal. 3:1-3 – “Kto vás tak omámil?„)
1. Neschopnosť oddýchnuť si a zažívať pokoj s Bohom
2. Neschopnosť zažívať Božiu priazeň. Premietaš nespokojnosť ktorú pociťuješ od Boha na iných ľudí (deti, priateľov, kolegov)
3. Vyvyšovanie sa nad (alebo odsudzovanie) hriešnych ľudí
4. Posadnutosť dosahovaním alebo výkonom aby si získal Boží súhlas
5. Posadnutosť vonkajšou zhodou s pravidlami
6. Mentálna a emočná úzkosť z osobného hriechu
7. Závislosť na zvykoch a tradíciách aby si bol spokojný so samým sebou
8. Potreba oddelenia sa od ľudí ktorý nedržia tie isté pravidlá (oblečenie, hudba, jazyk, filmy, tanec, jedlo, zvyky)
9. Pocit viny z toho že každý hriech ťa oddeľuje od Boha
10. Vidíš Boha skôr ako policajta než ako otca

Dôsledky zákonníctva
1. Vyčerpávajúce chodenie s Bohom
2. Nikdy sa necítiš byť dosť dobrý
3. Ľudia sa nevedia dostať do blízkeho vzťahu s tebou, cítia sa odsudzovaní. Dlhá línia zlomených vzťahov.
4. Možno máš pocit že nedokážeš urobiť dosť, aby si uspokojil Boha
5. Je pre teba ľahké dodržiavať vonkajšie rituály a zároveň skrývať osobný hriech
6. Osobný hriech v tvojom živote spôsobuje, že upadáš do depresie a beznádeje, alebo dokonca do neviery
7. Najväčší pokoj prežívaš keď si najviac poslušný
8. Je pre teba problém mať blízky vzťah s hriešnymi ľuďmi. Nie veľa neveriacich priateľov.
9. Je pre teba ťažké dôsledne kráčať s Bohom kvôli svojmu hriechu
10. Nemáš skutočne intímny vzťah s Bohom (ani inými) pretože on je (a ty tiež pre iných) dozorcom

Cvičenie: Čo zo zoznamov vyššie ťa najviac vystihuje?

Ako sa oslobodiť od zákonníctva
1. Každý deň si pripomínaj že si beznádejne hriešny a nedokážeš sa ani priblížiť k Božiemu dokonalému štandardu. A že to je práve dôvod prečo my všetci potrebujeme Záchrancu. A že Boh dal to najvzácnejšie čo má za ľudí ktorí si to priznajú a prijmú Jeho milosť.
2. Každý deň si pripomínaj že je to len touto milosťou že žiješ a máš vzťah s Bohom. A že VŠETCI ostatní veriaci hriešnici okolo teba majú presne rovnaké postavenie pred Bohom dané milosťou.
3.  Pravidelne šír túto milosť aj iným hriešnym ľuďom okolo seba (Židom 10:19-25)
4. Keď zhrešíš, pripomínaj si že Ježiš už ten hriech prikryl a strpel smrť aby si sa ty nemusel cítiť oddelený od Boha, alebo cítiť hanbu kvôli svojmu hriechu. ODPOČÍVAJ v tejto pravde a dovoľ iným aby v nej odpočívali tiež (Matúš 11:28-30Vezmite na seba moje jarmo … moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké).
5. Prestaň skrývať svoj hriech. Buď ochotný ukázať ostatným že sa netváriš že držíš štandard vytýčený Zákonom aby si získal spravodlivosť. Odhaľ svoje slabosti a svoj hriech. Veleb Božiu milosť na ktorej závisí tvoja záchrana.

Pridaj komentár