Evanjelium = Dobrá správa o Ježišovi – Samo Lacho

6. mája 2007

Médiá nás zahlcujú zlými správami – čím sú dramatickejšie, tým sú úspešnejšie. Ježiš priniesol dobrú správu – nielen ako nejakú dobrú radu alebo odporúčanie, ale On sám sa stal tou dobrou správou. Sám o sebe hovoril, že je jej stelesnením. A dokazoval to aj svojimi skutkami. A napriek tomu, že sa u svojich súčasníkov stretol […]

Ježiš a samaritánka – Zac Shepperson

22. apríla 2007

Voľné pokračovanie príhovoru z minulého týždňa. Zac zobral Ježiša ako príklad toho, ako sa máme zdieľať so svojou vierou. Na čo sa Ježiš pozeral a na čo nie? Čo mu vadilo a čo ho vôbec nezaujímalo?

Veľkonočná kázeň – Samo Lacho

6. apríla 2007

Možno najkratšia Veľkonočná kázeň v dejinách! O tom, čo pre nás znamená Kristova obeť. (Nahrávané mobilom v prírode)

Čo sejeme? – Zac Shepperson

4. marca 2007

Každý deň, prostredníctvom všetkého, čo robíme, niečo zasievame. Biblia hovorí, že sú iba dve možnosti – buď sejeme svojmu telu a z tela budem žať skazu alebo Duchu, z ktorého budeme žať večný život (Gal. 6). Skazu nechceme, takže, ako môžeme žať večný život?