Evanjelium = Dobrá správa o Ježišovi – Samo Lacho

6. mája 2007

Médiá nás zahlcujú zlými správami – čím sú dramatickejšie, tým sú úspešnejšie. Ježiš priniesol dobrú správu – nielen ako nejakú dobrú radu alebo odporúčanie, ale On sám sa stal tou dobrou správou. Sám o sebe hovoril, že je jej stelesnením. A dokazoval to aj svojimi skutkami. A napriek tomu, že sa u svojich súčasníkov stretol […]

Ježiš a samaritánka – Zac Shepperson

22. apríla 2007

Voľné pokračovanie príhovoru z minulého týždňa. Zac zobral Ježiša ako príklad toho, ako sa máme zdieľať so svojou vierou. Na čo sa Ježiš pozeral a na čo nie? Čo mu vadilo a čo ho vôbec nezaujímalo?

Veľkonočná kázeň – Samo Lacho

6. apríla 2007

Možno najkratšia Veľkonočná kázeň v dejinách! O tom, čo pre nás znamená Kristova obeť. (Nahrávané mobilom v prírode)

Čo sejeme? – Zac Shepperson

4. marca 2007

Každý deň, prostredníctvom všetkého, čo robíme, niečo zasievame. Biblia hovorí, že sú iba dve možnosti – buď sejeme svojmu telu a z tela budem žať skazu alebo Duchu, z ktorého budeme žať večný život (Gal. 6). Skazu nechceme, takže, ako môžeme žať večný život?

Pozvanie ku slobode

21. januára 2007

Boh nás pozýva ku slobodnému životu pod ochranou autorít.

Novoročné predsavzatie – Samo Lacho

7. januára 2007

Skoro nikto z nás sa nevyhne tomu, aby si dal, hoci aj tajné novoročné predsavzatie. Kresťania majú už od čias Novej zmluvy túžbu pomôcť ľuďom urobiť ďalší krok v nasledovní Krista. A to je naše novoročné predsavzatie.