Médiá nás zahlcujú zlými správami – čím sú dramatickejšie, tým sú úspešnejšie. Ježiš priniesol dobrú správu – nielen ako nejakú dobrú radu alebo odporúčanie, ale On sám sa stal tou dobrou správou. Sám o sebe hovoril, že je jej stelesnením. A dokazoval to aj svojimi skutkami. A napriek tomu, že sa u svojich súčasníkov stretol s nepochopením, nevzdal to. Ježiš ostáva dobrou správou pre ľudí aj dnes. V čom je pre teba Ježiš dobrou správou?