Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie.

Príslovia 28:13-14
13 Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. 14 Blahoslavený človek, čo si ustavične zachováva bázeň, ale kto si zatvrdzuje srdce, dostane sa do nešťastia.

Izaiáš 55:1-2, 6-7

1 „Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. 2 Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb, a vašu robotu za to, čo nenasýti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty, vaše hrdlo si v hojnosti pochutí.
6 Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. 7 Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa.

Žalm 32:1-5

1 Dávidov. Poučný žalm. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. 2 Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. 3 Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave.— Sela — 5 Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: „Vyznám Hospodinovi svoje priestupky.“ Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.— Sela —

Video nahrávka:

Pridaj komentár