Kázeň 25.11.2012

25. novembra 2012

Pavol očakával že vzťah medzi Filemónom a Onezimom bude obnovený. Ale odpustenie a obnova  zničených vzťahov nie je jednoduchá. V tejto kázni preskúmame aké boli Pavlove očakávania na Filemóna čo sa týka obnovovania zlomených vzťahov.

List Filemonovi, verše 8 – 11

11. novembra 2012

Vo veršoch 8-11 nám Pavol ukazuje príklad z jeho vlastného života –  jeho srdce bolo otvorené a mäkké voči aj voči takému vyvrheľovi spoločnosti akým bol Onezimus. V tejto kázni sa pozrieme na niekoľko vecí ktoré sa môžeme naučiť od Pavla.

Štúdium listu Filemonovi

9. októbra 2012

V októbri sme  začali študovať list Filemona na nedeľných stretnutiach. Linky na list, ktorý pre nás krásne pripravila Kati a “graf” z nedele, ktorý Duški ochotne prekreslil, diky Kati a Duški  graf – úvod do listu Filemonovi Filemonovi SK Filemonovi ANG