Vo veršoch 8-11 nám Pavol ukazuje príklad z jeho vlastného života –  jeho srdce bolo otvorené a mäkké voči aj voči takému vyvrheľovi spoločnosti akým bol Onezimus. V tejto kázni sa pozrieme na niekoľko vecí ktoré sa môžeme naučiť od Pavla.