Kid’s schedule

Hi all kids workers, I have put a new schedule on the blog. Just click on zodpovednosti to find your dates. If you can’t do the date I have set, please try to change with someone else. Thanks for all your time and help. Pete

Rodinná nedeľa / Family Sunday

Túto nedelu máme rodinnú nedeľu. Stretneme sa v zborových priestoroch ako obvykle a potom si dáme spoločný obed. Prineste si prosím obed pre seba a trochu naviac na zdieľanie. Teším sa na stretnutie s vami. Pete This Sunday is family Sunday. We will be meeting at the church building for a normal service and then […]

Zakov otec – Zac’s father

Drahá zborová rodina, Zac a Kim práve obdržali nešťastnú správu o tom, že Zacov otec dokonal. Prosím, modlite sa za jeho rodinu v tomto čase aj za nich, zatiaľ čo musia nájsť čo najlepší čas na vycestovanie, kúpu lístkov a na zorganizovanie ďalšej cesty domov.   Pete   Dear Church family, unfortunately Zac and Kim […]

Novy Začiatok kids leaders NEW SCHEDULE

Hi kids leaders, I have made a schedule for every Sunday until July. If you can not do the dates that I have put on the schedule, please change with another leader. I think it is better this way as the whole schedule was empty and I had to ask different people every week. If […]

Nedeľa 3.9.

  Zajtra 3.9. nebudeme mať rodinnú nedeľu. Kázať bude Zac a budeme mať spolu večeru Pánovu. Teším sa na stretnutie s vami. Pete