Drahá zborová rodina,

Zac a Kim práve obdržali nešťastnú správu o tom, že Zacov otec dokonal. Prosím, modlite sa za jeho rodinu v tomto čase aj za nich, zatiaľ čo musia nájsť čo najlepší čas na vycestovanie, kúpu lístkov a na zorganizovanie ďalšej cesty domov.

 

Pete

 

Dear Church family, unfortunately Zac and Kim have just received news that Zac’s father has passed away.

Please pray for the family at this time and also pray for them as they try to find the best time to travel, buy flight tickets and organise another trip home.

Pete

Pridaj komentár