Evanjelium podľa Matúša 6:19-21

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. 21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Príslovia 3:6

6 Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.

Príslovia 4:20-27

20 Syn môj, dávaj pozor na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom! 21 Nespúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srdca. 22 Veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich telo. 23 So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. 24 Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. 25 Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihalnice nech sú upriamené pred teba. 26 Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. 27 Neodbočuj ani napravo, ani naľavo, odvracaj nohu od zlého!

Evanjelium podľa Lukáša 6:45

45 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

Prvá kniha Kráľov 11:4

4 V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida.

Žalm 51:12

12 Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!

Žalm 101:4

4 Nech sa vzdiali odo mňa prevrátené srdce; ani vedieť nechcem o zlom.

Žalm 119:36

36 Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti.

___

Stôl hrôzy
Stôl hrôzy

Pridaj komentár