List Rimanom 15:1-6:

1 My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. 3 Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa. 4 Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. 5 Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, 6 aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

Pridaj komentár