Ježiš raz povedal, že s tými, čo sa narodia z Ducha, je to ako s vetrom. Nikodém, ktorému to hovoril, tomu celkom nerozumel. Táto kázeň hovorí o troch konkrétnych oblastiach, v ktorých Duch vedie svojim spôsobom tých, ktorí sa Ním nechajú viesť.