Dva príbehy v jednom. Ježiš verejne uzdravuje ženu a v skrytosti vzkriesi k životu 12ročné mŕtve dievčatko. Tí ľudia z príbehov sa v ten deň isto stretli s živým Bohom. Stretol si sa s Ním aj ty, v konkrétnych veciach ktoré práve riešiš?