Zdá sa, že takmer všade platí táto zásada. Takmer všade. Napriek tomu, že sa zdá, že stále vyhrávajú silnejší, rýchlejší, väčší, Boh neustále pomáha tým, ktorí vedia, že sú v koncoch. Otázka je, či stojíme o Jeho pomoc… byť slabým totiž nie je veľmi „in“.