Na prelome rokov človek prirodzene rozmýšľa nad tým, čo asi prinesie ten ďalší. Niečo dobré? Alebo len ďalšie výzvy? Zdá sa, že bez ohľadu na to, ako sa na budúcnosť dívame my, Boh ju vidí celkom dobre. Bez výziev, aj s nimi. A dokonca nás pozýva k tomu, aby sme sa zladili s Ním.