V 10. kapitole Skutkov apoštolov je popísané zázračné stretnutie Petra a Kornelia. Výsledkom toho stretnutia bolo, že sa otvorila cesta pre evanjelium aj k pohanom ? teda aj k nám. No viete o tom, že k tomu stretnutiu by asi neprišlo, keby Peter a Kornelius s oddanosťou nerobili niečo, čo bolo v ich kultúre dosť nezvyčajné? Veríme, že ich skúsenosť bude pre vás inšpiráciou!