Keď sa človek stáva kresťanom, podľa biblie dostáva zvláštne obdarovanie, ktoré má používať na službu ostatným. Úvod ku septembrovej sérií Nového začiatku sa nepodarilo nahrať a táto nahrávka zachytáva zhrnutie prvej témy a diskusiu, ktorá potom nasledovala.