Pozrime sa na dve úplne protichodné udalosti v Ježišovom živote, ktoré sa stali hneď jedna za druhou. Najprv Ježišov krst, ktorý pre neho bol veľmi dobrým a príjemným časom, a hneď potom jeho pobyt na púšti, kde strávil 40 dní o hlade a smäde, pokúšaný satanom. Ako tieto dve veci spolu súvisia? A majú nám vôbec čo povedať do dnešnej doby?