Keď čítame o počiatkoch kresťanstva v Biblii, nemôžeme si nevšimnúť, že aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam prvotná cirkev neuveriteľne prosperovala. Ako je to možné? Hosť Jano Vecan z ECAV hovorí o troch veciach zo Skutkov apoštolských, na ktoré by ani dnešná cirkev zabúdať nemala.