Boh koná častokrát mimo našich predstáv a bežných zaužívaných spôsobov. Presne taký je aj život Alexandra Barkociho a jeho svedectvo o kráčaní s Ježišom, deň za dňom. Plné otázok ale aj odpovedí, pádov ale hlavne víťazstiev v Ježišovi Kristovi , pokory a Božej moci.