Je málo vecí, ktoré kresťana tak charakterizujú a definujú ako viera. Viera je centrálna v našej kresťanskej skúsenosti. No centrálna je iba vtedy, keď je aktivovaná. Môžeme byť presvedčení o mnohých veciach (?veriť im?), no viera stojí za povšimnutie iba vtedy, keď je aktivovaná. Keď totiž aktivujeme našu vieru, tak je vidieť Boha. Táto kázeň je o troch oblastiach nášho bežného života, v ktorých môžeme aktivovať našu vieru a tak dať priestor Bohu, aby konkrétne konal.