„Kto sme? Sme skupina mladých ľudí, rodín aj jednotlivcov žijúcich v Žiline a okolí, ktorí sa snažia žiť v cirkvi tak, ako aj vo svojom bežnom živote – moderne a zmysluplne.“