2. List Korinťanom 3:18:

18 Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.

1. List Jánov 2:6:

6 Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.

1. List Korinťanom 9:25:

25 Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.

1. List Timotejovi 4:7:

7 Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v zbožnosti.

Pridaj komentár