Cirkev nemôže byť len skupinou dobrých ľudí, ktorí sa snažia niečo spraviť pre Boha. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sa prispôsobujú Bohu a Jeho vôli. Ak v cirkvi nie je zrejmé Božie nadprirodzené pôsobenie, stáva sa len dobrým klubom. Otázkou je, kto sa komu prispôsobuje?