Vedeli ste o tom že evanjelista Marek pravdepodobne nežil na rovnakých miestach ako Ježiš? Dokonca je pravdepodobné že ani nie v rovnakej dobe! Kto teda bol Marek? Čo o ňom vieme? Nakoľko bol kľúčovou postavou? A čo to môže znamenať pre nás? Započúvajte sa do úvodu k štúdiu evanjelia podľa Mareka, ktorému sa budeme venovať v ďalších týždňoch.