Čo predchádzalo príbehu ktorý opisuje Marek vo svojej knihe? Kto to bol Ján Krstiteľ a čo bolo jeho úlohou v tomto príbehu? Vyzýval ľudí ku pokániu, ale čo to vlastne znamená? Aj o tom je druhá časť nášho štúdia evanjelia podľa Mareka v ktorej sme sa bližšie pozreli na niekoľko veršov z prvej kapitoly (1. kapitola, verše 4 – 8).