Evanjelium podľa Jána 5:19-20

19 Ježiš im povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.
20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí.

Evanjelium podľa Lukáša 5:16

16 On sa však utiahol na osamelé miesto a tam sa modlil.

Evanjelium podľa Lukáša 6:12

12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu.

Pridaj komentár