Evanjelium = Dobrá správa o Ježišovi – Samo Lacho

Médiá nás zahlcujú zlými správami – čím sú dramatickejšie, tým sú úspešnejšie. Ježiš priniesol dobrú správu – nielen ako nejakú dobrú radu alebo odporúčanie, ale On sám sa stal tou dobrou správou. Sám o sebe hovoril, že je jej stelesnením. A dokazoval to aj svojimi skutkami. A napriek tomu, že sa u svojich súčasníkov stretol […]

Ježiš a samaritánka – Zac Shepperson

Voľné pokračovanie príhovoru z minulého týždňa. Zac zobral Ježiša ako príklad toho, ako sa máme zdieľať so svojou vierou. Na čo sa Ježiš pozeral a na čo nie? Čo mu vadilo a čo ho vôbec nezaujímalo?

Veľkonočná kázeň – Samo Lacho

Možno najkratšia Veľkonočná kázeň v dejinách! O tom, čo pre nás znamená Kristova obeť. (Nahrávané mobilom v prírode)