Hoci vieme, že negatívny prístup v živote veľmi (alebo vôbec?) nepomáha, nevieme si pomôcť ? na druhých ľuďoch máme tendenciu všímať si skôr to negatívne. Aj napriek tomu, že Biblia nás vyzýva k presnému opaku ? k extravagantnej láske, ktorá je porovnateľná so zanietením fanúšika. Zac Shepperson prináša úvod do série Fanúšik.