Náš svet sa nám snaží nanútiť myšlienku, že naša hodnota spočíva v hromadení vecí. Kvôli hromadeniu vecí sú ľudia schopní ísť cestami, ktoré vedú ku strate slobody a ku skutočným problémom. Táto kázeň pojednáva o dvoch a poukazuje na to, ako veľmi súvisia s našou vierou v Boha.