Keď niekto zo staršej generácie povie slová: ?To je Sodoma-Gomora!?, myslí tým, že už to hádam ani nemôže byť horšie. Zlá povesť týchto dvoch miest sa stala príslovečnou. Čo sa tam dialo? Prečo to s nimi dopadlo tak zle? Čo to znamená pre nás? Vypočujte si voľné pokračovanie kázne z predošlej nedele.