Keď niekto v našej prítomnosti povie, že niečo neznáša, spozornieme. Keď povie, že niečo nenávidí, tak sa to snažíme zapamätať, lebo to je pre tú osobu iste niečo dôležité. Kniha Prísloví hovorí o siedmych veciach, ktoré Boh nenávidí. Viete, ktoré to sú?