Boh sa stará o to, aby sa nám vždy dostalo povzbudenia, keď ho potrebujeme ? tak to hovorí Biblia v 2. liste Korintským 1:3-4. No zároveň hovorí, že potom máme toto povzbudenie posúvať ďalej. Tak sa do toho pusti! Ideš! Dokážeš to!