Veľké dielo opravy Jeruzalemských múrov je nakoniec napriek všetkej opozícii dokončené. Natíska sa otázka ? čo ďalej? Samozrejme, treba to osláviť, ale ako a čo potom? Zdá sa, že Nehemiáš v tom má jasno. Zvoláva ľudí k výkladu Písma ? Božieho Slova, vtedajšej Biblie. A od toho bodu začína všetko naberať nový spád…