V našich mysliach často oddeľujeme naše veľké ciele od našich činov. Táto nespojitosť spôsobí, že hoci o niečom snívam, stane sa s nami niečo úplne iné. Samo Lacho v tejto kázni dáva podnet ku tomu, aby sme robili praktické kroky, ktoré nás ku našim cieľom približujú a nie od nich odďaľujú.