Čítaný text:

1. List Petra 2:12: „Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha.“

1. Kor 10:31: „Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.“

Ef 5:15: „Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri.“

Ef 5:8: „Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.“

Pridaj komentár